بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی در راه است

بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سونیا شولتز» وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی گفت که جهان با یک بحران غذایی جدی روبرو خواهد شد.

وزیر دولت آلمان افزود که این قحطی قریب الوقوع از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مشاهده نشده است.

«سونیا شولتز» دلایلی از جمله همه گیری کرونا و جنگ اوکراین را از جمله عللی برشمرد که زمینه ساز این قحطی خواهند بود.

وی با استناد به گزارش برنامه جهانی غذا هشدار داد: بنا به گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در حال حاضر از گرسنگی حاد رنج می برند و سازمان ملل باید مرتبا این داده ها را بازبینی و به روزرسانی کند.

عضو کابینه برلین با یادآوری رکورد تازه افزایش قیمت مواد غذایی افزود: قیمت مواد غذایی در سراسر جهان یک سوم رشد کرده و رکورد زده است. پیام تلخ این رخداد این است که ما با بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی دوم روبرو هستیم که ممکن است مرگ میلیون ها نفر را رقم بزند.

شولتز انگشت اتهام را به سمت رئیس جمهور روسیه نشانه رفت و مدعی شد که روسیه غلات اوکراین را به سرقت برده است و در حال حاضراز کشورهای وابسته به محصولات کشاورزی خود سوء استفاده می کند و ظاهراً تنها به حامیان خود، غذا می دهد!

منبع : مهر