بررسی بودجه مصوب فدراسیون‌ها در نشست هیات اجرایی کمیته المپیک

بررسی بودجه مصوب فدراسیون‌ها در نشست هیات اجرایی کمیته المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال جاری امروز یکشنبه به ریاست سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این نشست کلیات شاخص های بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای فدراسیون ها در سال جاری بحث و بررسی و این پیشنهاد مطرح شد که کمک های جانبی کمیته به فدراسیون ها مانند تهیه بلیت اعزام، درمان ورزشکاران، برگزاری اردو در آکادمی ملی المپیک و … در قالب بودجه سالیانه آنها اعلام شود.

قرار است در نشستی فوق العاده، در مورد بودجه ۱۴۰۱ فدراسیون ها و تعیین میزان آن برای هر فدراسیون تصمیم گیری شود. این نشست یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.

منبع : مهر