برنامه رقابت‌های تکواندو جام کوثر مشخص شد

برنامه رقابت‌های تکواندو جام کوثر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تکواندو، دیدارهای هفته اول و دوم از مرحله نخست رقابت‌های گروه اول و دوم، هفدهمین دوره لیگ تکواندو زنان جام کوثر «یادواره شهیده شاخص ورزش کشور بانو شیرین روحانی راد» با حضور ۱۶ تیم، روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ دی‌ماه) در فدراسیون تکواندو برگزار می‌شود.

هشت تیم آترا، اوج، باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ)، پایگاه سلامتی رها، هیأت تکواندو استان خوزستان، هیأت تکواندو استان کرمانشاه، هیأت تکواندو استان مازندران و هیأت تکواندو دورود در گروه اول قرار دارند که روز پنجشنبه – ۱۶ دی‌ماه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

تیم‌های آینده سازان لوازم خانگی کن، شرکت رهنما تجارت آراز امین (رتاآ)، لوازم خانگی کن، لوکس شمشیری یاس، هیأت تکواندو استان فارس، هیأت تکواندو استان قم، هیأت تکواندو استان کرمان و هیأت تکواندو استان هرمزگان در گروه دوم روز جمعه – ۱۷ دی‌ماه به مصاف یکدیگر می‌روند.

برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:

«گروه اول / پنجشنبه – ۱۶ دی‌ماه»

هفته اول
تیم اوج – تیم هیأت تکواندو استان کرمانشاه
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم هیأت تکواندو استان خوزستان
تیم پایگاه سلامتی رها- تیم آترا
تیم هیأت تکواندو دورود – تیم هیأت تکواندو استان مازندران

هفته دوم
تیم اوج – تیم هیأت تکواندو استان خوزستان
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم هیأت تکواندو استان مازندران
تیم پایگاه سلامتی رها – تیم هیأت تکواندو دورود
تیم آترا – تیم هیأت تکواندو استان کرمانشاه

هفته سوم
تیم اوج – تیم آترا
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم پایگاه سلامتی رها
تیم هیأت تکواندو دورود – تیم هیأت تکواندو استان کرمانشاه
تیم هیأت تکواندو استان مازندران – تیم هیأت تکواندو استان خوزستان

«گروه دوم / جمعه – ۱۷ دی‌ماه»

هفته اول
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم هیأت تکواندو استان فارس
تیم هیأت تکواندو استان قم – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن
تیم هیأت تکواندو استان هرمزگان – تیم هیأت تکواندو استان کرمان
تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین (رتاآ) – تیم لوازم خانگی کن

هفته دوم
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن
تیم هیأت تکواندو استان قم – تیم لوازم خانگی کن
تیم هیأت تکواندو استان هرمزگان – تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین (رتاآ)
تیم هیأت تکواندو استان کرمان – تیم هیأت تکواندو استان فارس

هفته سوم
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم هیأت تکواندو استان کرمان
تیم هیأت تکواندو استان قم – تیم هیأت تکواندو استان هرمزگان
تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین (رتاآ) – تیم هیأت تکواندو استان فارس
تیم لوازم خانگی کن – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن

منبع : مهر