برنامه مسابقات هفته ششم تا یازدهم لیگ یک اعلام شد

برنامه مسابقات هفته ششم تا یازدهم لیگ یک اعلام شد

خبرورزشی –

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته ششم
چهارشنبه ۲۶ آبان
رایکا بابل- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیا کلا
قشقایی شیراز – شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
خیبر خرم آباد- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
مس شهر بابک- سایپا تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
مس کرمان- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
شهرداری آستارا – ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
ویستا توربین تهران – ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
پارس جنوبی جم بوشهر- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی جم
استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

هفته هفتم
دوشنبه اول آذر
ملوان بندر انزلی -مس شهر بابک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شمس آذر قزوین – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
سایپا تهران – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
رایکا بابل- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا
ماشین سازی تبریز – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
شهرداری همدان – مس کرمان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
استقلال ملاثانی – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز
شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفته هشتم
پنجشنبه یازده آذر
مس کرمان- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
قشقایی شیراز – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی ساوه- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
شهرداری آستارا – سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
خیبر خرم آباد- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
ویستا توربین تهران – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس
مس شهر بابک- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
پارس جنوبی جم بوشهر- شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم
استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته نهم
چهارشنبه ۱۷ آذر
سایپا تهران – پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه پاس قوامین تهران
آرمان گهر سیرجان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
ماشین سازی تبریز – شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه یادگار امام تبریز
قشقایی شیراز – ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز
رایکا بابل – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا
ملوان بندر انزلی – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری همدان- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
شاهین شهرداری بوشهر- مس شهر بابک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال ملاثانی – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته دهم
سه شنبه ۲۳ آذر
شهرداری آستارا – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
ویستا توربین تهران – شهرداری همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.
شمس آذر قزوین- سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
مس شهر بابک- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
خیبر خرم آباد- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
مس کرمان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
خوشه طلایی ساوه- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه
پارس جنوبی جم بوشهر- رایکا بابل- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم
استقلال خوزستان – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته یازدهم
شنبه ۴ دی ماه
ماشین سازی تبریز – پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه یادگار امام تبریز
آرمان گهر سیرجان- مس شهر بابک- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
شهرداری همدان – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ملوان بندر انزلی – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شاهین شهرداری بوشهر- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
استقلال ملاثانی – سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز
ویستا توربین تهران – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس
قشقایی شیراز – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز
رایکا بابل- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

منبع : خبرورزشی