برنامه وزنه‌برداران ایران در مسابقات جهانی عربستان

برنامه وزنه‌برداران ایران در مسابقات جهانی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نخست ملی‌پوشان شامل ورزشکاران اوزان سبک وزن روز ۱۵ شهریور تهران را به مقصد ریاض ترک می‌کنند. در گروه دوم نیز ورزشکاران سنگین وزن حضور دارند که ۱۸ شهریور وارد محل برگزاری مسابقات خواهند شد.

عربستان برای نخستین بار چنین رویداد مهمی در وزنه برداری را میزبانی می‌کند. این رقابت‌ها یکی از دو رویداد کاملاً الزامی برای احراز شرایط و کسب سهمیه حضور در بازی‌های المپیک پاریس است و به همین دلیل مجموع ۷۱۷ وزنه بردار زن و مرد برای رقابت با پولاد سرد ثبت نام کرده‌اند.

در بخش بانوان ۳۵۲ ورزشکار از ۹۴ کشور و در بخش مردان ۳۶۵ نفر از ۱۰۵ کشور حضور خواهند داشت. برخی اوزان المپیکی با ترافیک سنگین وزنه برداران مواجه است از جمله دسته ۸۹ کیلوگرم مردان و دسته ۷۱ کیلوگرم بانوان که در هر یک ۵۶ ورزشکار رقابت خواهند کرد. چهارده ملی پوش وزنه برداری کشور شامل چهار نفر در بخش بانوان و ۱۰ نفر در بخش مردان از ۱۹ تا ۲۶ شهریور در مسابقات جهانی عربستان وزنه خواهند زد.

برنامه مسابقات ملی پوشان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۹ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — فاطمه کشاورز، رکورد ورودی ۲۰۱ کیلوگرم، گروه B دسته ۶۴
یکشنبه ۱۹ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — ریحانه کریمی، رکورد ورودی ۲۰۲ کیلوگرم، گروه B دسته ۶۴
دوشنبه ۲۰ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — حسین سلطانی، رکورد ورودی ۳۵۸ کیلوگرم، گروه A دسته ۸۱
دوشنبه ۲۰ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ — میرمصطفی جوادی، رکورد ورودی ۳۸۷ کیلوگرم، گروه A دسته ۸۹
چهارشنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۹:۳۰ — رسول معتمدی، رکورد ورودی ۳۳۰ کیلوگرم، گروه D دسته ۱۰۲
چهارشنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — محمد زارعی، رکورد ورودی ۳۷۳ کیلوگرم، گروه A دسته ۹۶
چهارشنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — امیر حقوقی، رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم، گروه A دسته ۹۶
پنجشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۴:۳۰ — الهه رزاقی، رکورد ورودی ۲۱۵ کیلوگرم، گروه B دسته ۷۶
پنجشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ — رضا دهدار، رکورد ورودی ۴۰۶ کیلوگرم، گروه A دسته ۱۰۲
جمعه ۲۴ شهریور، ساعت ۱۲:۰۰ — الهام حسینی، رکورد ورودی ۲۳۵ کیلوگرم، گروه B دسته ۸۱
شنبه ۲۵ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ — مهدی کرمی، رکورد ورودی ۴۰۷ کیلوگرم، گروه A دسته ۱۰۹
شنبه ۲۵ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ — پیمان جان، رکورد ورودی ۴۰۱ کیلوگرم، گروه A دسته ۱۰۹
یکشنبه ۲۶ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — آیت شریفی، رکورد ورودی ۴۴۵ کیلوگرم، گروه A دسته ۱۰۹+
یکشنبه ۲۶ شهریور، ساعت ۱۷:۰۰ — علی داودی، رکورد ورودی ۴۵۵ کیلوگرم، گروه A دسته ۱۰۹+