برگزاری جشن غدیر در خیابان ولیعصر بدون محدودیت ترافیکی

برگزاری جشن غدیر در خیابان ولیعصر بدون محدودیت ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تبریک و فرا رسیدن عید غدیر، محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی این روز را اعلام کرد و گفت: برگزاری جشن عید غدیر در این روز و در خیابان ولیعصر (عج) اجرا خواهد شد که شرایط ویژه ترافیکی را به وجود خواهد آورد و لذا محدودیت‌ها و تغییراتی در این محدوده اعمال خواهد شد که مردم بتوانند با برنامه ریزی و مدیریت مناسب در این مراسم شرکت کرده و شهروندانی هم که قصد عبور از محورهای حاشیه‌ای را دارند بدانند که در اجرای برگزاری مراسم چه شرایطی وجود دارد.

وی ادامه داد: در محدوده خیابان ولیعصر (عج) از مسیر جنوب به شمال در روال عادی ترددها صورت خواهد پذیرفت و مسیر شمال به جنوب آن صرفاً در خطوط بی آر تی برای حمل و نقل عمومی است که در روز اجرای مراسم این محدودیت در مسیر جنوب به شمال وجود نخواهد داشت و مردم با خودروهای شخصی خود به صورت آزاد به سمت شمال تردد خواهند نمود و هیچ گونه محدودیتی از جنوب به شمال وجود نخواهد داشت.

سردار حمیدی گفت: عمده تغییراتی که در شرایط ترافیکی خیابان خیابان ولیعصر (عج) ایجاد خواهد شد مربوط به خط ویژه و پیاده رو ضلع غربی این خیابان می‌باشد یعنی در مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج) مسیر عادی وجود دارد و هیچ گونه محدودیتی در آن نداریم و در مسیر خط ویژه در محدوده شمال به جنوب خیابان ولیعصر (عج) اعمال محدودیت خواهد شد و خودروها و اتوبوس‌ها در آن مسیر تردد نخواهند داشت که مسیر برگزاری جشن ما خطوط بی آر تی و پیاده رو غربی خیابان ولیعصر (عج) خواهد بود.

وی در مورد مسیر جایگزین اتوبوس‌ها بیان داشت: میدان تجریش تا چهارراه پارک وی به همان روال گذشته خود تردد خواهد بود و در چهارراه پارک وی به سمت بزرگراه شهید چمران تغییر مسیر داده و به سمت خطوط ویژه خواهد بود و ادامه خواهد یافت تا میدان توحید و چهارراه نواب و سپس مجدد به سمت خیایان انقلاب تغییر جهت داده خواهد شد و همچنین به سمت چهارراه ولیعصر (عج) و در ادامه به سمت جنوب و به سمت میدان راه آهن که خطوط بی آر تی ما فعال خواهند بود.

سردار حمیدی افزود: در مسیر جنوب به شمال نیز اتوبوس‌ها روال عادی خود را طی می‌کنند و اتوبوس‌ها به سمت شمال هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت و از مسیر شمال به جنوب مسیر جایگزین خواهند داشت که بیان شد.

وی گفت: ترددها در خیابان ولیعصر (عج) و پیاده روهای ضلع شرقی آن و کوچه‌هایی که از آن منشعب می‌شود همان روال عادی خود را دارد و هیچ گونه محدودیتی در آن اعمال نخواهد شد مگر در برخی از خیابان‌هایی مانند طالقانی، بلوار کشاورز، زرتشت و فاطمی و مطهری خیابان‌هایی هستند که در حاشیه خیابان ولیعصر (عج) برای توقف خودروهای مراجعین پیش بینی کرده ایم که این ۱۴ نقطه و پارکینگ نمایشگاه خیابان‌ها و مسیرهای عرض و پهن ما هستند که برای پارک خودروهای مردم پیش بینی شده است و مردم می‌توانند خودروهای خود را در آن محل‌ها پارک کرده و از نزدیکترین مسیر وارد خیابان ولیعصر (عج) بشوند.

وی افزود: لذا طبق روال گذشته تردد در خیابان‌ها و پیاده روهای ضلع شرقی خیابان ولیعصر (عج) آزاد است و هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت.

سردار محمد حسین حمیدی گفت: اما در خطوط بی آرتی و پیاده رو ضلع غربی خیابان ولیعصر (عج) محدودیت اعمال خواهد شد و کوچه‌هایی که در ضلع غربی خیابان ولیعصر (عج) هستند دو حالت دارند یا اینکه این کوچه‌ها باز هستند و به سمت خیابان خیابان ولیعصر (عج) یکطرفه هستند که در روز مراسم این یکطرفه بودن عکس خواهد شد و از خیابان ولیعصر (عج) به مسیرهای جایگزینی که پیش بینی شده تردد آزاد خواهد بود و کوچه‌هایی که انتهای آنها بن بست است در مسیر غربی، کوچه‌هایی که به خیابان ولیعصر (عج) وصل هستند و انتهای آنها بن بست هست که تردد در این کوچه‌ها به سمت خیابان ولیعصر (عج) و شمال آن آزاد خواهد بود.

وی گفت: همکاران بنده در روز عید غدیر در این مسیرها حضور خواهند داشت و مسیرهایی که در خطوط بی آر تی وجود دارد را فعال خواهند کرد و ترافیک را از این کوچه‌ها به خیابان ولیعصر (عج) و مسیر جنوب به شمال به صورت آزاد هدایت خواهند کرد.

سردار حمیدی اشاره داشت: نکته حائز اهمیت اینجا است که ما برای آنکه مردم عزیز کمتر دچار مشکل شوند و پیاده روی و حضور آنها در جشن حداقل مسافت‌ها و حداقل خستگی را برای آنها ایجاد کند ۴ رینگ حمل و نقلی را پیش بینی کرده ایم که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای تمام این رینگ‌ها ون‌های تاکسیرانی را فعال کرده که در نقاط مختلف این ون ها حضور دارند.

وی بیان داشت: این نقاط مانند حاشیه میدان ونک، میدان ولیعصر (عج)، چهارراه ولیعصر (عج) حضور داشته که مردم را به سمت شمال هدایت و جابجا خواهند کرد و مسیر جایگزین آنها هم از بزرگراه مدرس است که وارد میدان ونک می‌شوند و در خیابان بهشتی نیز به همین شکل می‌باشد که در حاشیه خیابان بهشتی این ون ها پارک هستند و مسافرین را به میدان ونک برده و دوباره از مسیر جایگزین بازگشته و وارد خیابان بهشتی می‌گردند که ۴ نقطه مشخص شده که جهت خدمات دهی به مردم عزیزی هست که پیاده آمده و قصد ورود به شمال خیابان ولیعصر (عج) را دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: ساعت ۱۸ الی ۲۲ ساعت اجرای این مراسم است که طبعاً قبل از ساعت ۱۸ و بعد از خاتمه این مراسم هم با توجه به اینکه ایستگاههای مختلفی در طول بی آرتی وجود دارد و جابجایی و نصب آنها زمان بر خواهد داشت ما محدودیت‌های مقطعی را اجرا خواهیم کرد.

منبع : مهر