برگزاری رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان با یک هفته تاخیر

برگزاری رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان با یک هفته تاخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید عبدالکریم هاشمی نژاد و یادواره سرداران و ده هزار و چهارصد شهید استان مازندران با یک هفته تأخیر روزهای ۱۷ و ۱۸ خردادماه در شهر بهشهر استان مازندران برگزار می‌شود.

پیش از این برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی به روزهای ۱۰ و ۱۱ خردادماه موکول شد، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد نیز با یک هفته تأخیر در روزهای ۱۷ و ۱۸ خردادماه برگزار خواهد شد.