برگزاری نشست کمیسیون ورزشکاران در غیاب ۹ عضو!

برگزاری نشست کمیسیون ورزشکاران در غیاب ۹ عضو!

به گزارش خبرنگار مهر، کش و قوس های کمیسیون ورزشکاران که پیش از برگزاری اولین جلسه این کمیسیون و به دلیل اعتراضات مطرح شده نسبت به اعضای انتصابی آغاز شد، کماکان ادامه دارد؛ به طوری که دومین نشست کمیسیون ورزشکاران هم در غیاب ۹ نفر از اعضا برگزار شده است.

دومین نشست کمیسیون ورزشکاران امروز یکشنبه و از ساعتی پیش در محل کمیته ملی المپیک آغاز شد. ندا شهسواری، فرزانه فصیحی، محمد علی گرایی، حسن یزدانی، هادی ساعی، احسان حدادی، امین بوداغی، ذبیح الله پورشیب و شهربانو منصوریان اعضای غایب در نشست امروز هستند.

این ورزشکاران در حالی حضور در نشست امروز را تحریم کردند که قرار است رای گیری برای انتخاب نماینده کمیسیون ورزشکاران در هیات اجرایی و همچنین معرفی ۶ نماینده این کمیسیون در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک در همین جلسه انجام شود.

البته که طبق آیین نامه کمیسیون ورزشکاران (بند ۶ از ماده ۴) برگزاری نشست با حضور اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک) رسمیت می یابد و بدین ترتیب با حضور ۱۱ عضو، نشست امروز و مصوباتش قانونی خواهد بود.

سجاد گنج زاده، بهداد سلیمی، مجتبی عابدینی، زهرا نعمتی، حمیده عباسعلی، مصطفی نودهی، نجمه خدمتی، حسین ساوه شمشکی، محمد بیداریان، محمد باقری معتمد و ثریا آقایی ۱۱ عضوی هستند که نشست امروز کمیسیون ورزشکاران با حضور آنها در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کمیسیون ورزشکاران هم در حالی هفته گذشته تشکیل شد که محمدرضا گرایی و حسن یزدانی در راستای اعتراض فدراسیون کشتی در رابطه با اعضای انتصابی این کمیسیون در آن شرکت نداشتند. آن نشست هم با حواشی زیادی از سوی ورزشکاران همراه بود.

منبع : مهر