بزرگترین تهدید حقوق بشر از سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می آید

بزرگترین تهدید حقوق بشر از سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی با انتشار توئیتی در واکنش به خبر کشف قبر ۹۳ کودک بومی دیگر در کانادا گفت: در زیر خاکی که ما روی آن قدم می‌گذاریم، پیکرهای افرادی قرار دارد که جان گران بهای خود را در جریان یک جنگ تحمیلی که پول و سلاح آن از سوی غرب تأمین می‌شد، قربانی کردند.

بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه توئیت خود می‌افزاید: اما در کانادا، وقتی زمین را حفر می‌کنید، بقایای کودکان بی‌گناه بومی را کشف می‌کنید! بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید.

منبع : مهر