بیانیه‌ سازمان حمایت درباره فراخوان یک شرکت مونتاژکار چینی

بیانیه‌ سازمان حمایت درباره فراخوان یک شرکت مونتاژکار چینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشر شده در خصوص فراخوان شرکت مدیران خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات x۵۵ pro ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت اطلاع همه مصرف کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.

۱- بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب حمایت صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولیدکننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را به خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.»

۲- همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز است.»

۳- بر اساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو استفاده از قطعات غیر استاندارد را تأیید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.