بیشترین آمار برق گرفتگی مربوط به افراد غیر فنی است

بیشترین آمار برق گرفتگی مربوط به افراد غیر فنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صابری، در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و شرکت توانیر که در هفته جاری انجام شد، گفت: با امضای این تفاهم نامه اطلاعات فنی حوادث برق گرفتگی گردآوری و بر مبنای فراوانی به دست آمده، اولویت‌ها مشخص و اقدامات مورد نیاز برای حوزه‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی، ورزشگاه‌ها و…، تعریف می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، بخشی از کار در کاهش موارد برق گرفتگی را نیز اطلاع رسانی و آگاه‌سازی عنوان کرد و گفت: امضای این تفاهم نامه مبتنی بر مسئولیت اجتماعی صنعت برق کشور است؛ چرا که تاکنون با توجه به الزامات قانونی، تفاهم نامه‌های مختلفی را با مراکز ذی ربط از جمله نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصادفات و … مبادله کردیم، اما این تفاهم برای اولین بار بدون الزامات حقوقی و بر اساس شناخت مسئولیت اجتماعی از سوی یک سازمان خدمت رسان به امضا رسید که هدف از آن حفظ جان شهروندان و کاهش آمار برق گرفتگی و تبعات آن در کشور است.

در ادامه محمد اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی به نمایندگی از شرکت توانیر، با اشاره به اشراف صنعت برق به اطلاعات و جزئیات فنی حوادث برق گرفتگی در داخل مجموعه صنعت برق، بخش مهمی از آمار برق گرفتگی را مربوط به افراد حادثه دیده غیر فنی و خارج از این مجموعه عنوان کرد که با امضای این تفاهم نامه اطلاعات کلی حوادث برق گرفتگی کشور با همکاری مرکز تحقیقات پزشک قانونی گردآوری و اقدامات تحقیقاتی در جهت شناسایی جزئیات فنی مربوط به حوادث و ارائه راهکارهای عملی پیشگیری از آسیب‌های ناشی از برق گرفتگی اجرا می‌شود.

وی ورود توانیر به این عرصه را بنا بر مسئولیت اجتماعی صنعت برق در حفظ جان شهروندان عنوان کرد که با جمع آوری و تحلیل اطلاعات و ارائه راهکارهای کاهش حوادث به گروه‌های هدف، همچنین اقدامات اطلاع رسانی و آگاه‌سازی همراه است و طیف وسیعی از شهروندان از عابران پیاده گرفته تا کارگران ساختمانی، تعمیرکاران کولر، رانندگان جرثقیل و گروه‌های آسیب پذیر را شامل می‌شود و تحلیل فنی از اقداماتی که همکاران صنعت برق می‌توانند در این راستا انجام دهند نیز با تصویب یک پروژه تحقیقاتی ارائه می‌شود.

تفاهم نامه همکاری شرکت توانیر و مرکز تحقیقات پزشک قانونی کشور با هدف تبادل اطلاعات فنی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در زمینه کنترل و مهار حوادث ناشی از برق گرفتگی در کشور امضا شد. این تفاهم نامه با توجه به نقش مؤثر مراکز علمی- تحقیقاتی در تحلیل اطلاعات و انجام مطالعات میدانی و ارائه راهکارهای کاربردی جهت حل مساله برق گرفتگی در کشور به امضا رسید که تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی، انجام مطالعات امکان سنجی و تجزیه و تحلیل فنی و پزشکی نسبت به علل ریشه‌ای حوادث انسانی مرتبط با برق گرفتگی حرفه‌ای و مردمی، همکاری در ارائه راهکارهای کاربردی در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در بروز حوادث انسانی و … از مفاد آن محسوب می‌شود.