بیش از ۷۰ رأس دام در جاده پرچستان ایذه تلف شد

بیش از ۷۰ رأس دام در جاده پرچستان ایذه تلف شد

حسن سبزعلی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با ورود دوباره سامانه مانسون به شهرستان ایذه برخی از مناطق بخش مرکزی این شهرستان دچار آبگرفتگی شدید شدند.

وی افزود: بارش باران و سیل عصر امروز در بخش مرکزی ایذه و در جاده پرچستان باعث تلف شدن بیش از ۷۰ رأس دام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز نیز بر اثر سقوط یک دستگاه پژو در دره ناپدید شدن سرنشینان این خودرو را رقم زد.

منبع : مهر