تاثیر احتمالی ورزش در جلوگیری از آلزایمر

تاثیر احتمالی ورزش در جلوگیری از آلزایمر

شواهد به دست آمده از چندین بررسی نشان می‌دهد، فعالیت بدنی و تمرینات ورزشی می تواند شروع بیماری آلزایمر (AD) را به تأخیر بیندازد و از آن جلوگیری کند.

به گفته کارشناسان، تمرینات هوازی برای سالمندان و افراد مسن می تواند باعث افزایش حجم ماده خاکستری و سفید و جریان خون و بهبود عملکرد حافظه شود.

آنها می‌گویند، فعالیت بدنی می‌تواند به پیشگیری از بیماری آلزایمر کمک کند اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ورزش‌های هوازی ممکن است، کُندی انقباض در هیپوکامپ (قسمتی از مغز که در بخش حافظه موثر است) را به همراه داشته باشد و از این طریق به پیشگیری از زوال عقل کمک کند.

پژوهش‌های صورت گرفته همچنین بیانگر آن است، Cathepsin B (CTSB) «کاتپسین» در افراد مسن که ورزش هوازی انجام می‌دهند، پس از ۲۶ هفته افزایش یافته است.

این مطالعه که در مجله «Frontiers in Endocrinology» منتشر شد، نشان داد ارتباط مثبت بین CTSB و شناخت و تعدیل قابل توجه متابولیت‌های چربی در زوال عقل، از تأثیرات مفید آموزش ورزش بر عملکرد مغز و سلامت مغز در افراد بدون علامت در معرض خطر پشتیبانی می‌کند.

توانایی اندازه گیری اثرات ورزش بر نشانگر‌های زیستی سیستمیک مرتبط با خطر ابتلا به AD و ارتباط آن‌ها با تغییرات کلیدی متابولومیک ممکن است اقدامات پیشگیری، نظارت و درمان را به دنبال داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران