تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد

تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت که مربوط به ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ است، رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، آبی‌تر شد.

بر همین اساس، در حال حاضر ۳۰۱ شهر در وضعیت آبی و ۱۴۷ شهر نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

نقشه کرونایی کشور از چند هفته قبل تاکنون، از رنگ قرمز و نارنجی پاک شده است.

شهر تهران نیز در وضعیت آبی قرار دارد.

منبع : مهر