تاکید مجلس بر حضور رئیس سازمان بورس در جلسه هیئت دولت

تاکید مجلس بر حضور رئیس سازمان بورس در جلسه هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست این کمیسیون با فعالان اقتصادی بازار سرمایه گفت: در طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، بر لزوم حضور متولی بازار سرمایه مانند بازار پولی که متولی آن بانک مرکزی است در سطح هیئت وزیران تاکید شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه برای اظهار نظر و پیشنهادات فعالان بازار سرمایه در سایت تخصصی مجلس بارگذاری خواهد شد.

منبع : مهر