تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سرکوب حداقل دستمزد کارگری

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سرکوب حداقل دستمزد کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۶ اسفند جمعی از دانشجویان و کارگران در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری رو به روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

گفتنی است، شورای عالی کار با محوریت تعیین دستمزد در حال برگزاری است در حالی که عدد سبد معیشتی هنوز مشخص نشده است.