تحقق سهم ۴درصدی از ارزش افزوده موجب جهش در شهرداری‌ها می شود

تحقق سهم ۴درصدی از ارزش افزوده موجب جهش در شهرداری‌ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: سهم شهرداری‌های کشور از ارزش افزوده ۴ درصد در نظر گرفته شده که در واقع نسبت به سه درصد گذشته شاهد افزایش یک درصدی سهم شهرداری‌ها در این بخش بودیم. اگر سهم ۴ درصدی از ارزش افزوده محقق شود جهش در شهرداری ها صورت می گیرد. اراده دولت هم این است که این اعتبارات در زیرساخت های شهری هزینه شود و صرف حقوق و دستمزد نشود.

رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع فاینانس اشاره کرد و این امر را برای توسعه تجهیزاتی مانند اتوبوس، مترو و خدمات کاربردی موثر دانست.

شهردار تهران همچنین با اشاره به عدم تعهدات دولت های گذشته در موضوع اوراق مشارکت گفت: طبق برنامه پنجم طلب زیادی از دولت از جمله سهم مثلا ۸۲.۵ درصدی دولت در تامین اتوبوس ها داریم که سالهاست محقق نشده است.

زاکانی در ادامه به فرصت های ایجاد شده در بودجه امسال اشاره کرد و گفت: در موضوع بودجه بحث های کلانی وجود دارد می‌تواند سرنوشت شهرداری ها را عوض کند.

او بیان کرد: نهادهایی مانند سازمان برنامه، وزات نفت و نیرو می‌توانند به شهرداری هایی که مجموعه‌های خود را از دیزلی به برقی سوق دهند و کاهش سهم شدت انرژی داشته باشند، کمک کنند.

زاکانی با اشاره به راهگشا بودن ایجاد گروه‌های تامین مالی در شهرداری تهران افزود: در کنار این اقدامات حراست شهرداری تهران در اقدامی ارزشمند و جدید از طریق هوشمندسازی توانستند جلوی سودجویی، تعارض منافع و موارد مفسده انگیز را بگیرند.

منبع : مهر