تذکر سازمان لیگ فوتبال استقلال و پرسپولیس/ نقص مدارک را رفع کنید

تذکر سازمان لیگ فوتبال استقلال و پرسپولیس/ نقص مدارک را رفع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سازمان لیگ فوتبال به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آمده است:

«باتوجه به پیگیری‌ها و تماس‌های متعدد و تذکرات لازم در امر ارسال مدارک مرتبط با مجوز حرفه‌ای آن باشگاه در سامانه CLAS ، نواقص و اصلاحات مورد نیاز در طی هفته گذشته برای مسئولان صدور مجوز آن باشگاه ارسال شده است. از آنجایی که گزارش نواقص تنها قسمتی از موارد ممیزی شده تا تاریخ فعلی بوده و با توجه به حجم مدارک مورد نیاز که تا این لحظه هنوز از سوی آن باشگاه ارسال نشده است، به نظر می‌رسد کوشش‌های باشگاه در رابطه با موضوع فوق متناسب با برنامه زمانبندی تعیین شده نیست.

بنابر این عدم تسریع آن باشگاه در ارسال مدارک می‌تواند منجر به ایجاد پیامدهای ناخوشایندی در صدور مجوز آن باشگاه شود که لازم است به قید فوریت و متمرکز کردن نیروهای کافی در حداقل زمان باقیمانده ترتیبی اتخاذ شود تا از مشکلات آتی ممانعت به عمل آید.»