تردد روان در محورهای شمالی کشور

تردد روان در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور، وضعیت ترافیکی و جاده‌های کشور را اعلام کرد. بر این اساس تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) برقرار بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی گزارش شده است.

همچنین محورهای مسدود غیرشریانی، پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و میاندوآب – سرچم هستند.

سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، گنجنامه – تویسرکان و وازکبلده، محورهای دارای انسداد فصلی گزارش شده است.