تزریق ۲۸ هزار دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

تزریق ۲۸ هزار دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۵۳ هزار و ۶۷۳ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۶۳۸ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۸۵ هزار و ۶۶۶ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۷۷ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۲۸ هزار و ۴۸۲ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع : مهر