تشدید نظارت‌ بر تقلبات مواد غذایی/ پایش شاخص‌های ایمنی

تشدید نظارت‌ بر تقلبات مواد غذایی/ پایش شاخص‌های ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم بهفر گفت: نظارت پسینی در راستای رهنمودهای رئیس جمهور شهید، به طور هدفمند با رویکرد شناسایی تقلبات و عدم رعایت مقررات بهداشتی از جمله فرمولاسیون و برچسب گذاری سازمان غذا و دارو از سوی معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور به جدیت تداوم خواهد داشت.

وی همچنین از برخورد با متخلفان در حوزه تقلبات و عدم رعایت ضوابط بر اساس قانون خبر داد.