تشریح وظایف صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

تشریح وظایف صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، قانون تصویب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف کاهش بار مالی خسارات ناشی از حوادث طبیعی آذر ماه سال ۱۳۹۹ تصویب و صندوق عملاً فعالیت جدی اجرایی خود را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است.

حمید اسکندری معاون ترویج صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و عضو هیأت عامل در نشست خبری خود با برخی از رسانه‌ها گفت: سقف پرداختی صندوق به ساختمان‌ها در سال جاری ۳۰ میلیون تومان است که در سال آینده به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اسکندری افزود: تمام ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی کنتور برق در سراسر کشور تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان هستند، بخشی از حق بیمه مشترکان از طریق قبوض برق توسط شرکت توانیر دریافت می‌شود. مالکانی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند با تأیید وزارت تعاون از پرداخت حق بیمه معاف بوده و حق بیمه به طور کامل توسط دولت پرداخت می‌شود.

اسکندری با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی این است که اطلاعات کامل و جامع برای واحدهای بیمه مسکونی وجود ندارد، گفت: در زمان وقوع حادثه برای ارزیابی با هزاران مشکل روبرو هستیم.

وی افزود: حق بیمه سهم مردم ۲۴ هزار تومان و سهم دولت ۷۶ هزار تومان بوده و سقف وام در شرایط فعلی ۳۰ میلیون تومان است.

این مقام مسئول در پایان گفت: تعداد کل حوادث پوشش داده شده توسط صندوق ۴۳ حادثه بوده و ۳۴ میلیون و ۸۳۰ هزار ساختمان تحت پوشش این صندوق هستند، تعداد خسارت‌های پرداخت شده نیز ۱۳۱۸۶ است.