تشکیلات خودگردان فلسطین با رفتارهای خود به اشغالگران خدمت می کند

تشکیلات خودگردان فلسطین با رفتارهای خود به اشغالگران خدمت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به سلسله اقدامات خیر دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه فعالیت‌های گروه‌های مقاومت واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در این زمینه تصریح کرد: دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان به مراسماتی که گروه‌های مقاومت با هدف استقبال از اسرای آزادشده برگزار می‌کنند، تعرض می‌کند.

حازم قاسم در ادامه افزود: این اقدام دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به مثابه یک جنایت اخلاقی است. تشکیلات خودگردان با این اقدام خود تمامی ارزش‌های مسأله فلسطین را پایمال می‌کند.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنین اظهار داشت: این دست از اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین خدمت به اشغالگران و سیاست‌های خصمانه آنها علیه مقاومت فلسطین، محسوب می‌شود.

منبع : مهر