تشکیل «نشست فوق‌العاده» خروجی اولین جلسه ستاد عالی بازیهای آسیایی

تشکیل «نشست فوق‌العاده» خروجی اولین جلسه ستاد عالی بازیهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت چهار ماه از آغاز تصدی حمید سجادی در وزارت ورزش و در فاصله ۹ ماه باقی مانده تا بازی های آسیایی و پاراآسیایی، ستاد عالی ویژه این دو رویداد تشکیل شد تا تصمیم گیری ها در مورد شرایط کیفی و کمی کاروان اعزامی به چین در قالب این ستاد و توسط اعضای حاضر در آن اتخاذ شود.

اولین جلسه ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک روز گذشته به ریاست وزیر ورزش در محل وزارت ورزش برگزار شد. سیدرضا صالحی امیری و محمود خسروی وفا روسای دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک همراه با کیکاوس سعیدی و محمد تابع دبیران کل این دو کمیته، پیمان فخری سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آسیایی، نصرالله سجادی مشاور رئیس کمیته ملی المپیک، علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش، مریم کاظمی پور سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان، سینا کلهر سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و امیر حسین مطلبی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع از افراد حاضر در نشست شنبه بودند.

این نشست در شرایطی برگزار شد که ارائه گزارش اقدامات انجام شده در کمیته ملی پارالمپیک به منظور اعزام کاروان به بازی های پاراآسیایی تمام وقت این نشست را به خود اختصاص داد. بر این اساس مصوب شد که شنبه آینده نشست فوق العاده ای تشکیل شود تا صرفا به بررسی وضعیت کاروان اعزامی به بازی های آسیایی و اقدامات انجام شده برای آن اختصاص پیدا کند.

نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی طی روزهای ۱۹ شهریورماه تا ۳ مهرماه سال آینده به میزبانی هانگژو چین و در ۴۰ رشته برگزار می‌شود.

منبع : مهر