تشکیل کمیته ماده ۱۰ بند ۵۵ قانون شهرداری‌ها

تشکیل کمیته ماده ۱۰ بند ۵۵ قانون شهرداری‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست کارگروه تخصصی علمی و مطالعاتی حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران با حضور نمایندگان ارگان‌ها و سازمان‌های متولی برگزار شد. احمد احمدی صدر گفت: این نشست با تاکید بر مقوله انجام پروژه‌های مطالعاتی مرتبط با مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی، شناسایی و استخراج خواسته‌ها و انتظارات ذی نفعان تعیین موضوعات اساسی مسئولیت اجتماعی سازمانی مرتبط با آن برگزار شد.

دبیر ستاد راهبری و رئیس دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران خاطرنشان کرد: اولین جلسه ستاد راهبردی مسئولیت پذیری سازمانی با حضور شهردار تهران با حضور مسئولین و نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی و دولتی عضو این ستاد تشکیل شد و روندی نظام مند در بحث مسئولیت پذیری و اجتماعی با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی بر اساس شاخص‌هایی همچون حفظ محیط زیست، حفظ و نگهداشت شهر، توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران، زیست پذیر بودن شهر تهران و حمایت از اقشار آسیب دیده و به طور کلی حمایت از اقشار مختلف شهر تهران در چارچوبی منظم تدوین و اجرایی شکل گرفت.

وی تشکیل کمیته ماده ۱۰ بند ۵۵ قانون شهرداری‌ها و کارگروه سرمایه گذاری اجتماعی را از جمله اقدامات اجرایی انجام شده این دبیرخانه برشمرد و افزود: در نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه به موضوعاتی همچون آسیب‌های پذیری و نگهداشت کلان شهر تهران، بحث آئین نامه‌ای و مطالعاتی است که باید در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی صورت پذیرد و بر اساس این پژوهش‌ها و تولید دستورالعمل‌های اجرایی سازمان‌ها در حیطه تصمیم شیوه اجرایی پذیرد.

احمدی صدر بررسی تشکیل کارگروه‌های تخصصی علمی و مطالعاتی حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی شهر تهران، بررسی تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت هم اندیشی و جلب مشارکت ذی نفعان و تعیین مطالبات، چالش‌ها و مسائل اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران، بررسی ساز و کارهای قانونی و اجرایی درون سازمانی و برون سازمانی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی در فرایند انجام پروژه‌های علمی، مطالعاتی و پژوهشی حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت هزینه‌های آن‌ها از طریق مشارکت سازمان‌های مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران و بررسی تدوین دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اجرایی حمایت است انجام و انتشار مطالعات و پژوهش‌های و مستند سازی اسناد و برنامه‌های عملیاتی استفاده از نتایج مطالعات انجام شده در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی داخلی و بین المللی را جمله دیگر موارد مورد بررسی در این نشست برشمرد.

منبع : مهر