تصویب قانون ضدفلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی

تصویب قانون ضدفلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کنست رژیم صهیونیستی لایحه ضدفلسطینی ارایه شده از سوی کابینه این رژیم را به قانون تبدیل کرد.

بر این اساس کنست رژیم صهیونیستی با اکثریت آرا طرح عدم به رسمیت‌شناختن تشکیل یک جانبه کشور فلسطین را که چندی پیش از سوی کابینه این رژیم ارایه شده بود به تصویب رساند.

در همین راستا «ایتمار بن گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی کابینه رژیم صهیونیستی گفت: تا زمانی که من در کابینه حضور داشته باشم، کشور فلسطین بر پا نخواهد شد.

اما از سوی دیگر یاییر لاپید، رییس جریان مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی با انتقاد از ارایه این طرح و تصویب‌شدن آن گفت: نتانیاهو تهدید ناموجود جدیدی را برای ما ایجاد کرد، چرا که حتی یک مسوول آمریکایی نیز مساله به رسمیت‌شناختن یک سویه کشور فلسطین را به فلسطینی ها ارایه نمی‌کند.