تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ تهران در وضعیت زرد

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ تهران در وضعیت زرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد شهرهای قرمز کرونایی از ۲۴ شهر به ۳۶ شهر افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین رنگ بندی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای نارنجی به عدد ۵۹ رسیده است.

همچنین، ۲۹۵ شهر کرونایی کشور در وضعیت زرد و ۵۸ شهر نیز در شرایط آبی قرار دارند.

شهر تهران نیز در وضعیت زرد قرار دارد.

منبع : مهر