تمجید اعضای کمیسیون جهانی اتومبیلرانی از فعالیت بانوان در ایران

تمجید اعضای کمیسیون جهانی اتومبیلرانی از فعالیت بانوان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی با اشاره به اتفاقات مثبتی که در این اجلاس رخ داده است، گفت: برای اولین بار است که همزمان دو نماینده از ایران به عضویت کمیسیون های فدراسیون جهانی موتورسواری درمی آیند و فرصت بزرگی را برای معرفی ایران و استفاده از توان بین المللی برای پیشرفت این رشته به خصوص در بخش آموزش مربیان و داوران و ورزشکاران فراهم کرده است.

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران گفت: خانم سید مهدی به عنوان عضو کمیسیون زنان و بنده هم در کمیسیون موبلیتی عضویت دارم و در جلسه امسال در شهر لیون فرانسه با ارایه گزارش تصویری و خصوصا پخش فیلمی از فعالیت‌های ورزشی ایران در این رشته و در بخش زنان ، تحسین گسترده اعضای کمیسیون ها را بدنبال داشت.

مازیار ناظمی گفت: در حاشیه نشست امسال با آقای وگاس رییس فدراسیون موتورسواری جهان دیدار کردیم و ایشان ضمن یادآوری سفر خود به ایران اعلام کرد برای ارتقا سطح آموزشی و حمایت از حضور ورزشکاران ایران در مسابقات جهانی اقدام می کند.

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص دیدار با رییس کمیته آموزش فدراسیدن جهانی خانم باربارا ویسنتینی گفت: با هماهنگی انجام شده و با مشورت آکادمی و کمیته تحقیق و توسعه فدراسیون بزودی پیشنهادات خودمان را در قالب گرنت (حمایت های مالی از آموزش کشورها ) با فدراسیون مطرح می کنیم.

مازیار ناظمی گفت : برنامه و گزارش خانم سید مهدی نایب رییس فدراسیون ، مورد توجه اعضای کمیته زنان گرفت و در حال برنامه ریزی هستیم تا در آینده نزدیک گروهی از اعضای این کمیسیون به ایران سفر کنند.