توطئه های خارجی برای هدف قرار دادن حشد شعبی وجود دارد

توطئه های خارجی برای هدف قرار دادن حشد شعبی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «علی الوائلی» کارشناس امنیتی عراقی امروز یکشنبه ضمن هشدار نسبت به توطئه های خارجی مبنی بر هدف قراردادن نیروهای حشد شعبی و مواضع آن اعلام کرد که حملات اخیر به فرودگاه بغداد تنها بهانه ای برای ورود مجدد نظامیان آمریکایی به عراق و حمله به مواضع حشد شعبی است.

الوائلی تصریح کرد که عراق به سامانه های دفاع موشکی پیشرفته روسیه، به ویژه در مواضع حساسی همچون فرودگاهها و پایگاههای مهم خود نیاز دارد.

وی افزود که حمله به فرودگاه بغداد می تواند یک تحریک خارجی باشد که به موجب آن طرفهای داخلی به انجام این حمله متهم شوند به ویژه که اقدامات مشابه بسیاری درست بعد از اعلام خروج سوال برانگیز آمریکا از عراق انجام شد.

این کارشناس امنیتی اظهار داشت که آمریکا و عوامل آن دیگر هیچ بهانه ای برای هدف قراردادن حشد شعبی به غیر از تهدید امنیت داخلی عراق و حمله به برخی از مواضع حساس و همچنین متهم کردن حشد شعبی به این اقدامات، ندارند.

وی در ادامه گفت: کاهش این اقدامات مستلزم داشتن سامانه های دفاع موشکی و تجهیزات راداری یا ماهواره برای هدفهای نظامی است که بدین صورت نقطه شلیک موشک مشخص و حرکت آن نظارت شود.

منبع : مهر