تیراندازی در بخش اورژانس بیمارستان ولایت دامغان

تیراندازی در بخش اورژانس بیمارستان ولایت دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی قبل یک بیمار روانی بستری در بخش اورژانس بیمارستان ولایت پس از حمله به یک مأمور نیروی انتظامی وی را به شهادت رساند.

گفته شده این بیمار روانی غافلگیرانه به پلیس حمله و پنج تیر به سوی این مأمور نیروی انتظامی شلیک کرده است.

گفته می‌شود این تیراندازی موجب شهادت مأمور وظیفه شناس پلیس انتظامی دامغان شده است.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

منبع : مهر