ثبت قرارداد چند کشتی‌گیر عنوان‌دار انجام شد

ثبت قرارداد چند کشتی‌گیر عنوان‌دار انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ملی پوشان طلایی صربستان با حضور نماینده سازمان لیگ در استان مازندران به ثبت رسید. بر این اساس رحمان عموزاد با تیم کشتی آزاد صنایع مازندران و کامران قاسمپور با کشتی آزاد تیم انبوه سازان هوتن قرارداد امضا کردند.

همچنین امروز چند کشتی گیر مطرح دیگر با حضور در سازمان لیگ فدراسیون کشتی قرارداد خود را با تیم‌های خود به امضا رساندند که اسامی آنها به شرح زیر است:

تیم صنایع مازندران: امین طاهری و سجاد غلامی
تیم مقاومت البرز: حسین محمدآقایی، افشین رحمانی، محمدرضا شاکری

منبع : مهر