جایگاه رفیع خانواده در نظام تربیتی و دینی ایران

جایگاه رفیع خانواده در نظام تربیتی و دینی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست جنبش جهانی تعهد به خانواده: ارائه سند، تبیین راهبردها و گفتمان سازی نخبگانی عصر دوشنبه با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد.

کریمی مدیر امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده در این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور و همراهان گفت: بنا داشتیم جلسه امروز را لغو کنیم. اما بنا بر تاکید رئیس جمهور برای مغتنم شمردن فرصت خدمت، تصمیم به برگزاری آن گرفتیم.

وی افزود: جنبش جهانی تعهد به خانواده ابتکار عمل رئیس جمهور شهید بود که با توجه به هجمه‌هایی که به کیان خانواده می‌شود، در مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را طرح کردند و مطالعه و مسئولیت جنبش به معاونت امور زنان سپرده شد.

کریمی ادامه داد: بنابراین از جنبه‌های مختلف به این بحث ورود شد و از ظرفیت صاحب نظران در جهت غنای محتوایی در حوزه زن و خانواده استفاده شد. فعالیت در این حوزه در دو بعد ملی و بین‌المللی آغاز شد در بعد ملی کمیته‌هایی تشکیل شد. در بعد بین المللی هم با صاحب نظران سمن‌ها و فعالانی که رویکرد مشابه با ما در حوزه خانواده اصیل و فطری داشتند ارتباط گرفتیم. همچنین همکاری‌هایی با دستگاه‌های داخلی و خارجی و فعالان این عرصه برقرار شد.

حمایت از خانواده و ساختارها و کارکردهای آن در نظم نوین جهانی

در ادامه این نشست جعفری کارشناس اداره بین الملل معاونت زنان ریاست جمهوری به تشریح محورهای سند جنبش جهانی تعهد به خانواده پرداخت.

وی در ابتدا معرفی کوتاهی از برنامه عملیاتی جنبش جهانی تعهد به خانواده ارائه کرد و علل تدوین برنامه و همچنین فرایندها و محورهای اصلی آن را مطرح کرد.

جعفری با اشاره به بیان مساله و ضرورت تدوین برنامه جنبش جهانی تعهد به خانواده تاکید کرد: نهاد خانواده در نظام تربیتی و دینی ایران جایگاه رفیعی دارد و خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است که فرد بایدها و نبایدها و ارزش‌های فرهنگ و جامعه را در این عرصه می‌آموزد. اما نهاد خانواده با چالش‌های مختلفی روبرو است و ساختار و نقش‌های خانوادگی با تهدید مواجه است.

وی افزود: حوزه خانواده به دلیل توسعه فناوری‌های زیستی و ارتباطی و همچنین توسعه ارتباط بین‌المللی با افراد و الگو پذیری از دیگر کشورها در حال شاخه شاخه شدن است. بنابراین ضرورت دارد که کشورها برای مقابله با تهدیدها و چالش‌ها به شکل منسجم و به صورت هم‌ا فزا، ذیل یک دستور کار جهانی چالش را به صورت مستقیم پایش و برای رفع آن عمل کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: رئیس جمهور در اجلاس هفتاد و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان ۱۹۳ کشور ایده طرح را تحت عنوان جنبش جهانی تعهد به خانواده مطرح کرد. این ایده در واقع دفاع عملی منسجم مبتنی بر حمایت از خانواده و ساختارها و کارکردهای آن در نظم نوین جهانی بود. از این رو برای اینکه این ایده عملی شود باید برنامه‌ها محدود شده و از ایده به عمل تبدیل شود.

جعفری همچنین با بیان اینکه پیشنهاد قبول مسئولیت تدوین سند در معاونت زنان، برای عملی ساختن جنبش بود بیان کرد: عملیاتی‌سازی هر ایده مستلزم داشتن برنامه عمل منسجم است که به تناسب آن دستگاه‌ها می‌توانند به صورت هماهنگ خروجی حداکثری داشته باشند. در این راستا مصوبه پیشنهادی که طبق آن معاونت امور زنان مرجع اصلی عملیاتی‌سازی این ایده بود مطرح شد. زیرا معاونت زنان رکن اصلی سیاست‌گذاری حوزه زنان در ایران است، پس مسئول تدوین این برنامه نیز می‌تواند باشد.

وی افزود: مصوبه پیشنهادی در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی هیأت دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تصویب شد. طبق این مصوبه معاونت باید ظرف دو ماه با همکاری ۷ دستگاه متن برنامه جنبش جهانی تعهد به خانواده را تدوین کند.

جعفری همچنین گفت: با توجه به این مصوبه در فرایندی چهار مرحله‌ای مبادرت به عملیاتی‌سازی این برنامه می‌کند، دو کارگروه تخصصی تشکیل دادیم. کارگروه اول متشکل از کارشناسان و کارگروه دوم مرکب از اعضای اداره کل بین الملل معاونت امور زنان است. مطالعات متمرکز بر بررسی و تحلیل سیاست‌های اجتماعی و قوانین با تمرکز بر ۵ منطقه جهانی انجام شده و سیاست‌ها و قوانین آنها در حوزه خانواده با رویکرد تطبیقی بررسی شد که ماحصل آن در قالب یک سند آماده شده است.

وی همچنین اظهار داشت: در ادامه کار نشست‌های هم‌اندیشی با دستگاه‌های همکار در دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین جلسات با کنشگران فعال و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه خانواده برگزار شد. در مرحله بعد استعلام مکتوب نظرات دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاد که به موجب آن از آنها خواسته شد به تناسب شرح مأموریت‌های سازمان خود، پیش نویس اولیه‌ای در این زمینه را ارائه کنند.

جعفری در پایان افزود: هدف نهایی تدوین سندی مبتنی بر راهبردهای فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول و دستگاه‌های همکار است. بنابراین برنامه اقدام عملیاتی جنبش در ۵ مورد «راهبرد، برنامه عملیاتی، فعالیت دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های همکار» آماده شد. به طور کلی راهبردها در حوزه‌های مشارکت در هنجارسازی در حوزه خانواده در سطح بین الملل، شبکه‌سازی، گفتمان‌سازی و ادبیات‌سازی است. همچنین جریان‌سازی و تدوین ادبیات و مفاهیم خودمان در حوزه خانواده را در سطح عمومی جامعه خود دنبال می‌کنیم.‌