جزئیاتی از ۲۴ ساعت گذشته رئیس جمهور

جزئیاتی از ۲۴ ساعت گذشته رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در توییتی با اشاره به برنامه سفر رئیس جمهور به تبریز و آبادان نوشت: برای آواربرداری نباید زمان را از دست داد، مردم منتظرند.

«۶:۴۵ صبح پنجشنبه / فرودگاه مهرآباد / مقصد تبریز
۱:۳۰ بامداد جمعه / فرودگاه مهرآباد / بازگشت از تبریز
۶:۴۰ صبح جمعه / فرودگاه مهرآباد / مقصد آبادان
برای آواربرداری نباید زمان را از دست داد، مردم منتظرند.»

منبع : مهر