جزئیات نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی مودیان مالیاتی

جزئیات نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی مودیان مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش بانکی»، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بر اساس اطلاعیه‌، نظر به برخی از اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام کرده‌اند و لزوم عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب‌های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده به دست نیاید)، مقرر شده است که ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های ۱۳۹۷ و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم کرده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نشده است، اجتناب کنند.

همچنین این ادارات، اطلاعات تراکنش‌های بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با تمامی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی) ارسال کنند.

جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش‌های بانکی در موارد غیر ضروری، مستند سازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید) در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مورد تاکید است.

منبع : مهر