جلسات گفتگوی ملی در سودان به تعویق افتاد

جلسات گفتگوی ملی در سودان به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سودان، منابع سودانی از موکول شدن دور دوم گفتگوی ملی این کشور که قرار بود، امروز یکشنبه برگزار شود، به موعد دیگری خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک مقام مسئول در سازوکار سه جانبه(متشکل از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان ایگاد) گزارش داد که نشست گفتگو در روز یکشنبه به تعویق افتاد اما لغو نشده است.

در میانه مخالفت نیروهای آزادی و تغییر، انجمن مشاغل حرفه ای، کمیته های مقاومت و حزب کمونیست سودان، یک گفتگوی مستقیم میان طرفهای سودانی در خارطوم با نظارت سازو کار سه جانبه در روز چهارشنبه گذشته آغاز شد.

با این همه، نیروهای آزادی و تغییر، روز پنج شنبه گذشته به طور غیررسمی با نظارت عربستان سعودی و آمریکا با یک نهاد نظامی دیدار کرد که از زمان اقدامات عبدالفتاح برهان، فرمانده ارتش سودان در ۲۵ اکتبر گذشته نخستین دیدار می باشد.

سودان از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد اعتراضات مردمی است. خواسته معترضان برقراری دولت مدنی در این کشور و کنار رفتن نظامیان از قدرت است. معترضان از اقدامات به عمل آمده از سوی عبدالفتاح البرهان به مثابه کودتا نام برده اند اما البرهان اتهام علیه خود درباره انجام کودتا را رد کرده است و هدف از اقدامات خود را تصحیح روند مرحله انتقالی عنوان کرده است.

منبع : مهر