جلسه علنی آغاز شد/ اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار

جلسه علنی آغاز شد/ اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار

به گزاش خبرنگار مهر، صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۸ تیر ماه) با حضور ۱۹۳ تن از نمایندگان و به ریاست علی نیکزاد آغاز شد و دستور کار این نشست به شرح زیر است:

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده(۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)

– گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸)

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

– گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان(در اجرای ماده(۱۴۵)آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت)

– بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران(شماره ثبت ۳۹ و شماره چاپ ۴۰) (تقاضای استرداد این لایحه دراجرای بند(۲) ماده(۱۳۴) آئین‌نامه داخلی مجلس توسط دولت واصل شده است.)

منبع : مهر