جهش سرمایه گذاری در راه آهن با مشارکت بخش خصوصی

جهش سرمایه گذاری در راه آهن با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مراسم سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان صنعت ریلی که در محل ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد، گفت: گام مهمی در زمینه تأمین مالی مطمئن، سهل و ارزان برداشته شد و ماده ۱۲ بعد از سال‌ها احیا شد و جان تازه‌ای در تمام بخش‌های ریلی دمیده شد.

وی گفت: از سال ۹۷ اجرای این ماده متوقف مانده بود و با تلاش انجام شده و با همکاری وزرای نفت و راه و تلاش سازمان برنامه امروز الحاقیه این قانون امضا و قراردادهای جدید بر اساس مشوق‌های جدید منعقد می‌شود.

میعاد صالحی با افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش ریلی، به زودی شاهد جهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه راهبردی، افزایش تولید در این بخش و رونق قابل توجه در حمل و نقل ریلی کشور باشیم.