حاج قاسم به عنوان یک الگو در دفاع از جامعه و کیان اسلامی است

حاج قاسم به عنوان یک الگو در دفاع از جامعه و کیان اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد امامی در برنامه سومین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم کسی که دفاع از کیان، جامعه و محور مقاومت و حفظ و بقای این محور و جامعه اسلامی را تأمین کرد.

سرپرست دانشگاه رضوی افزود: شهید سلیمانی در این راه جان و هستی و تمام وجود خود را فدا کرد این چنین شخصی الگو و اسوه و یک مکتب است که یک اندیشه، فکر و ایده و آرمان را به وجود آورده است.

وی از حاج قاسم به عنوان یک مکتبی که محور مقاومت و دارای اندیشه و ایده و آرمان در حفظ کیان اسلام بوده نام برد که وظیفه همه توسعه و ترویج این مکتب است.

حجت الاسلام و المسلمین امام ادامه داد: ما وظیفه داریم این فکر و اندیشه را حفظ کنیم و توسعه و رواج بدهیم و در این راه تلاش کنیم، بنابراین در همین راستا در سالگرد شهادت این بزرگوار کنفرانس اندیشه‌های دفاعی مقام معظم رهبری را با موضوع دیدگاه‌ها و مبانی قرآنی دفاع از کیان و جامعه اسلامی در شرق کشور با میزبانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار کردیم.