حجم تجارت ایران سال ۱۴۰۱ دوبرابر شد

حجم تجارت ایران سال ۱۴۰۱ دوبرابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشورمان طی ۲ سال گذشته به طور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است گفت: حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریباً ۲ برابر سال ۱۴۰۰ است.

حجم تجارت ایران ۲ برابر شد

محمد شیریجیان تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری به طور ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.

حجم تجارت ایران ۲ برابر شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی ۲ سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدف گذاری شده نزدیک شده است گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهرماه ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است.

جزئیات را در این لینک مشاهده کنید.