حضور رئیس جمهور چین و توماس باخ در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی

حضور رئیس جمهور چین و توماس باخ در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی

حضور رئیس جمهور چین و توماس باخ در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی

تصاویری از حضور رئیس جمهور چین و توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک و برخی از شخصیتهای سیاسی کشورهای مختلف در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی هانگژو چین را مشاهده می‌کنید.