حمیدرضا اردلان دبیر سمینار جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شد

حمیدرضا اردلان دبیر سمینار جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دومین نشست شورای سیاستگذاری بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با محوریت سیاست ها و رویکردهای هشتمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی برگزار شد. در این نشست از سوی داود فتحعلی‌بیگی دبیر بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، حمیدرضا اردلان به عنوان دبیر هشتمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی معرفی و حکم گرفت.

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی پس از اعطای حکم دبیری حمیدرضا اردلان گفت: با توجه به این که سمینار بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به صورت بین المللی برگزار می شود، ضرورت برگزاری ۲ نشست با حضور مدیران وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد، تا بتوانیم بخش بین المللی را با قدرت و توان بیشتری برگزار کنیم.

همچنین در این نشست سمینارهای ادوار پیشین آسیب شناسی شد و درباره راهکارهای ارتقای سطح کیفی و اثربخشی برنامه ها بحث و گفتگو شد.

با توجه به اینکه دبیرخانه این رویداد درخواست های متعددی برای برگزاری سمینار از استان های کشور دریافت کرده است، در این نشست این درخواست ها بررسی و تصمیم گیری نهایی به جلسه آتی موکول شد.

تاکید بر بهره گیری از امکانات و ارتباطات موجود در حوزه بین الملل برای تسهیل امور اجرایی و هم افزایی برای ارتقای سطح کیفی سمینار از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

سمینار بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، با بهره گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی و با توجه به شرایط شیوع کرونا در گستره بین المللی برگزار خواهد شد.

فراخوان هشتمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی به زودی منتشر خواهد شد.