حکم خلع ید «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه صادر شد

حکم خلع ید «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه صادر شد

نوروز تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور حکم خلع ید بنای تاریخی «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه خبر داد و افزود: این اثر ارزشمند مربوط به دوره صفویه است، که در فضایی با مساحت هفت هزار و ۲۵۰ مترمربع و معروف به بناهای دو ایوانه در سال‌های اخیر مورد استفاده سودجویان قرار گرفته بود، که اکنون رها شد.

وی افزود: این بنای تاریخی که با شماره ثبت ۱۳۴۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اما از سال ۱۳۸۱ تاکنون امکان مرمت این بنا به دلیل تصرف آن وجود نداشت.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری ری در تشریح رهاسازی این کاروانسرا گفت: سال گذشته و پس از ۱۶ سال سند مالکیت بنای تاریخی «کاروانسرای کنارگرد» فشافویه صادر شد، اما عده‌ای متصرف در این بنا حضور داشته و قصد تخلیه کاروانسرا را نداشتند، تا اینکه دستگاه قضائی حکم خلع ید صادر کرد و اکنون امکان حفاظت و مرمت از این بنای تاریخی وجود دارد.