خانوارهای محروم ۶ استان برای گاز رایگان معرفی شده اند

خانوارهای محروم ۶ استان برای گاز رایگان معرفی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید جلال نورموسوی گفت: با توجه به مکاتبات مکرر با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، آخرین آماری که از سوی این دو سازمان اعلام شد، همان دو عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ خانوار و ۲۳ هزار نفر است که به شرکت ملی گاز برای مصرف رایگان گاز معرفی شده اند.

نور موسوی ادامه داد: این آمار و ارقام از ۶ استان کشور به شرکت ملی گاز ارسال شده است.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز در جواب سازمان بهزیستی مبنی بر بار گذاشتن سامانه‌ای برای دریافت اطلاعات خانوارهای تحت پوشش برای محاسبه رایگان گازبهای مشترکان گفت: ما در اجرای این قانون، باید به خانوار تحت پوشش، تخفیفات سه پله اول (گاز ۱۰۰ درصد رایگان) دهیم در صورتیکه ممکن است مشترک تحت پوشش محل سکونت خود را تغییر دهد صرف اطلاعات دو نهاد مذکور امکان این تخفیف وجود ندارد که باید این دو نهاد مشخصات کامل افراد تحت پوشش را به شرکت گاز ارائه دهند تا ما بتوانیم تخفیف ۱۰۰ درصدی را برای این افراد اعمال کنیم.

منبع : مهر