خروج قطار حامل مواد سمی از ریل در آرکانزاس

خروج قطار حامل مواد سمی از ریل در آرکانزاس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یواس تودی، گزارش حادثه بزرگراه حاکی از آن است که این تصادف در امتداد بزرگراه ۷۹ در نزدیکی اشتوتگارت روی داده است. طبق گزارش اداره حمل و نقل، گمان می‌رود که خروج از ریل ناشی از بادهای شدید باشد.

تمام خطوط بزرگراه ۷۹ توسط قطار مسدود شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۴۰ خودرو در این حادثه گیر افتاده اند، اما هیچ آسیبی گزارش نشده است.

قطار حامل باتری و تجهیزات پزشکی بود. همه واگن‌های قطار سالم هستند، اما احتمالاً مواد شیمیایی خطرناکی از کیسه هوا و کمربند ایمنی خارج شده است.

سازمان آتش نشانی اشتوتگارت می‌گوید انتظار می‌رود که خطوط برای حدود ۸ ساعت مسدود شود.