خودروی بورسی یک راهکار موقت است/ قیمتِ بورس ۱۵ درصد کمتر از بازار

خودروی بورسی یک راهکار موقت است/ قیمتِ بورس ۱۵ درصد کمتر از بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف اظهار کرد: مجلس در استیضاح وزیر صمت موفق نبود و نماینده‌ها رأی خوبی به ابقای وزیر دادند.

سخنگوی وزارت صمت با طرح این مسئله که از نماینده‌ها انتظار می‌رود گفتمان سازنده‌های را آغاز کنند، گفت: ما ادعای بی اشتباهی در وزارت صمت نداریم؛ ولی انتظار داریم تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داشته باشیم.

قالیباف در مورد عرضه خودرو در بورس، تصریح کرد: در سایر کشورها مسبوق به سابقه نیست که خودرو در بورس عرضه شود. خودروی بورسی یک راهکار موقت است تا زمانی که عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد.

وی اظهار کرد: قیمت تمام شده بورس شاید ۱۵ درصد از نرخ کف بازار کمتر باشد و مشخص است که قیمت بازار کاذب است و از مردم می‌خواهیم از طریق بورس کالا خودرو بخرند.

سخنگوی وزارت صمت همچنین به ناتوانی در سنجش منشأ تعیین قیمت بازار آزاد خودرو اشاره کرد و گفت: درباره استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور هم مجلس قانونی را تصویب کند.