دبیر کل فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مشخص شد

دبیر کل فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی طی حکمی داریوش خواجوی را به عنوان دبیر کل فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی منصوب کرد.

خواجوی دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه اراک می‌باشد و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خلیج فارس بوشهر و دانشگاه اراک را در کارنامه خود دارد.

منبع : مهر