درخواست از مخبر برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی

درخواست از مخبر برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، صاحبان مشاغل، اصناف، کسبه، مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان فصل بهار امسال فرصت داشتند که اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کنند.

این فرصت تا نیمه تیر ماه امسال تمدید شد و برای دومین بار نیز در نیمه تیر ماه امسال با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان تیر ماه تمدید شد که در حال حاضر افراد حقیقی و اصناف ۵ روز فرصت دارند تا اظهارنامه را تمدید کنند.

بر اساس مصوبه ۱۵ تیر ماه ستاد ملی مقابله با کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

تا کنون مصوبه‌ای در خصوص تمدید این مهلت برای بار سوم شنیده نشده؛ اما سید محمد باقر آبدی رئیس انجمن حسابداران خبره در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی برای بار سوم شده است.

در نامه این تشکل صنفی به معاون اول رئیس جمهور آمده به دلیل بالا بودن پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی، حسابداران هنوز نتوانسته‌اند اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی را خصوصاً در شهرهای کوچک تنظیم کنند.

لذا از مخبر درخواست شده تا مدت زمان مجاز برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی را تمدید کند.

درخواست از مخبر برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی

منبع : مهر