درخواست ایران از صلیب سرخ برای تلاش جهت رفع تحریم‌های سوریه و یمن

درخواست ایران از صلیب سرخ برای تلاش جهت رفع تحریم‌های سوریه و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی امروز با «رابرت ماردینی» مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ و هیئت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، پیرامون توسعه همکاری های میان کشورمان و صلیب سرخ در باره امداد رسانی و ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم سوریه و یمن ، بحث و تبادل نظر شد.

مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی تاکید کرد: شرایط سیاسی و امنیتی سوریه نسبت به گذشته بهبود یافته است ولی فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی همچنان مردم این کشور را رنج می دهد،از این رو باید سازمان های بین المللی بویژه صلیب سرخ در خصوص رفع تحریم ها، اجرایی شدن قطعنامه ۲۵۸۵ شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر بازسازی امور زیر بنایی سوریه، پیشگام بوده و تلاش‌های خودرا افزایش،دهند.

وی در خصوص اوضاع بغرنج انسانی مردم یمن افزود: اکنون با توجه به برقراری آتش بس سراسری در این کشور ، شرایط برای رفع محاصره از مردم یمن ،امداد رسانی ، انتقال بیماران به خارج از کشور از طریق فرودگاه صنعا و مبادله زندانیان ، فراهم شده است و مناسب است صلیب سرخ و سازمانهای بین المللی در این راستا پیشگام باشند.

در این دیدار ماردینی مدیرکل صلیب سخ جهانی نیز اظهار داشت: صلیب سرخ علیرغم تحریم ها علیه مردم یمن و سوریه ولی بر لزوم امدادرسانی، ارسال کمکهای بشر دوستانه و بازسازی امور زیر بنایی تاکید داشته و دارد و نباید این کمک های انسان دوستانه تحت تاثیر مسائل سیاسی، خدشه دار شود.

وی با اشاره به حضور و خدمات رسانی دفتر صلیب سرخ در سوریه ، برای توسعه همکاری با کشورمان در قالب فرمت آستانه و بصورت دوجانبه برای کمک رسانی به مردم سوریه و یمن ، اظهار آمادگی کرد .

منبع : مهر