در آتش سوزی چهار راه مولوی خسارات به عهدۀ مالک ساختمان است

در آتش سوزی چهار راه مولوی خسارات به عهدۀ مالک ساختمان است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دادستان تهران درباره وقوع حادثه حریق گسترده لوازم یدکی خودرو در جنوب تهران گفت: به‌خاطر بی‌توجهی به اخطارها هزینۀ آتش‌سوزی و خسارات به عهدۀ مالک ساختمان است.

این خبر در حال تکمیل است.