دسترسی معاملاتی متخلفان در سه نماد خودرویی محدود شد

دسترسی معاملاتی متخلفان در سه نماد خودرویی محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا شاه نظری با تاکید بر نظارت دائم بورس تهران بر تمامی معاملات انجام شده، اظهار کرد: امروز با توجه به فشار فروش در صنعت خودرو، سه نماد خودرویی شامل «خگستر»، «خودرو» و «سایپا» که فشار فروش بر آن‌ها وجود داشت، بررسی و در نتیجه دسترسی معاملاتی ۵ کد حقیقی و حقوقی محدود شد.

معاونت نظارت بر بازار شرکت بورس تهران، افزود: از میان کدهای اعلام شده، ۳ کد مرتبط با اشخاص حقوقی و ۲ کد مرتبط با اشخاص حقیقی بوده که یک مورد مربوط به رنج منفی و چهار مورد دیگر مرتبط با فشار فروش بوده است.

وی تصریح کرد: این موضوع در سامانه نظارت جامع شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سنجش) ثبت و به این اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع رسانی و دسترسی برخط مستقیم معالاتی (برخط) آن‌ها به مدت ۵ روز کاری محدود شد.

معاونت نظارت بر بازار بورس تهران همچنین گفت: چنانچه رفتار معاملاتی این افراد در گذشته نیز منجر به تغییر روند معامله شده و به بازار جهت داده باشند، طبق ماده ۳۵ و ۴۶ قانون بازار، با این افراد برخورد خواهد شد.

منبع : مهر